Go to the top

O politică cu moralitate

luni, 25 octombrie 2021
O politică cu moralitate

,,Morala determină politica.” – Platon 

 De 30 de ani asistăm neputincioşi la degradarea continuă a vieţii  în România. Acest lucru nu ar fi fost posibil dacă în forurile legislative  ale ţării ar fi fost oameni de calitate, educaţi şi cu un puternic simţ  moral, şi care să fie conştienţi de faptul că sunt aleşi pentru a servi  interesele electorilor, şi nu propriile interese.  

România este un organism aflat în suferinţă, ale cărui organe sunt  afectate, căruia trebuie să I se facă o corectă diagnosticare, urmată  de un tratament correct aplicat. De aceea trebuie înţeles că toate  domeniile trebuiesc analizate separat ( educaţie, sănătate,  administraţie, justiţie) şi apoi puse să lucreze împreună pentru a  avea o ţară prosperă, în care cetăţenii să se simtă acasă. 

 Programul politic al unui parlamentar trebuie să reflecte programul  politic al partidului din care face parte, dar şi politicianul, la rândul lui, poate influienţa politica partidului. 

Aşadar, programul meu politic cuprinde măsuri în care cred, în  care am competenţă şi în care mă pot implica activ.  

1. Strategia economică de ţară

Dezvoltarea haotică, lipsa infrastructurii şi plecarea specialiştilor din  diverse domenii, au dus la crearea de poli economici care au depins  doar de abilităţile unor aleşi locali, iar de cele mai multe ori, au  transformat economia României intr-o economie de lohn, cu valoare  adăugată scăzută. 

Este necesară o viziune strategică de dezvoltare pe termen mediu şi  lung, stabilirea activităţilor economice în care să devenim competitivi,  precum şi domeniile de inovare-cercetare în care să se investească  masiv.  

De asemeni, se impune definirea clară a domeniilor strategice care  să rămână monopol de stat, a celor care pot fi privatizate parţial, şi în  ce proporţii, astfel încât să popată fi asigurată securitatea ţării. Şi nu în ultimul rând, dezvoltarea armonioasă a întregii ţări, prin  stabilirea potenţialului fiecărei regiuni şi stimularea activităţilor  specifice. 

2. Reforma administrativ-teritorială

În România asistăm la un fenomen de depopulare a localităţilor mici,  la exodul cetăţenilor în state bogate din Europa, astfel încât multe  unităţi administrativ-teritoriale nu îşi mai justifică aparatul bugetar pe  care îl au, devenind un consummator de resurse bugetare. Se impune reconfigurarea administrativă a ţării, pentru creşterea  calităţii interacţiunii cetăţean-administraţie.  

Pentru aceasta se impune definirea clară a stutului de “comună”,  “oraş” şi “municipiu” în funcţtie de numărul de locuitori, şi împărţirea  tării in 15-16 regiuni de dezvoltare. 

3. Reforma fiscală

Pentru ca România să poată avea şansa unei dezvoltări economice  rapide şi pentru stoparea fenomenului migraţiei oamenilor cu  pregătire de specialitate, se impune o regândire a modului de taxare  şi impozitare. Pentru aceasta e necesar un nou Cod fiscal şi un nou  Cod de Procedură Fiscală, care să definească clar domeniile şi  modul de aplicare, scăzând arbitrariul în interpretare. 

O scădere a taxelor pe muncă, o impozitare corectă a proprietăţii,  stimularea afacerilor în inovare-cercetare, reformarea ANAF prin  informatizare şi transformare în partener al mediului de afaceri, ar fi  câteva măsuri care ar putea duce la o creştere a gradului de  colectare la Bugetul de Stat. 

Acestea ar fi activităţile în care mă pot implica activ. Dar nu trebuie să  uităm că toate aceste domenii trebuiesc correlate cu celelalte  aspecte ale economiei si vieţii sociale. O educaţie a tinerei generaţii corespunzătoare direcţiei în care s-a  hotărât prin Strategia de dezvoltare economică, sănătate de calitate  pentru toţi locuitorii, o justiţie performantă şi mai ales, fără corupţie, şi  “omul potrivit, la locul potrivit”. 

,,Cei care au privilegiul de a şti, au datoria de a acţiona.” – Albert  Einstein

 

Implică-te alături de noi și participă la schimbarea în bine a României. Înscriere