Go to the top

O Românie integrată în societatea globală

vineri, 21 mai 2021
O Românie integrată în societatea globală

 

Plecând de la crezul central al Partidului PLUS, Credem într-o Românie modernă, dinamică și  integrată în societatea globală, care își recunoaște și depășește permanent potențialul. Credem  în valorile comune ale Europei și în rolul nostru de contributor activ la realizarea idealului  european. 

Cred într-o Românie modernă, dinamică și integrată în societatea globală, care își recunoaște și  depășește permanent potențialul. Cred în valorile comune ale Europei și în rolul nostru de  contributor activ la realizarea idealului european. Prin noi și pentru noi, până la sfârșitul  următorului deceniu România va fi o țară a bunăstării durabile, în care calitatea vieții cetățenilor  să fie cu adevărat europeană.  

Cred că România se află în fața unor provocări extraordinare, cărora le vom răspunde hotărât  cu soluții bazate pe viziunea, valorile și principiile noastre politice. Mă angajez să apăr cu  fermitate democrația liberală și cred în principiul egalității în fața legii, în responsabilizarea  politicienilor pentru faptele proprii. Trebuie să valorificăm durabil resursele disponibile, să  investim în infrastructură și în oameni. Numai pe baza unei economii solide pot fi garantate  siguranța personală și cea națională de către un stat al bunăstării colective. Trebuie eliminate  inegalitățile care persistă în societate și să asigurăm șanse echitabile de dezvoltare pentru toți  românii. Vreau să profităm de extraordinarele resurse de inteligență disponibile în România și  să punem tehnologia industrială și digitală în slujba cetățenilor. Trebuie să restabilim echilibrul  demografic, puternic afectat de migrarea masivă a românilor și de fenomenul natural de  îmbătrânire. România poate juca un rol semnificativ în prevenirea accentuării schimbărilor  climatice și în identificarea de mecanisme de adaptare la schimbările care s-au produs deja.  Natura mai este capabilă la noi să furnizeze servicii vitale, trebuie doar să investim în mod  înțelept pentru a o ajuta să ne furnizeze aceste servicii.  

Inițiative legislative propuse:  

Mediu

 1. Includerea ONG-urilor de mediu în activitățile de evaluare, proiectare, implementare și control  ca parteneri instituționali, un pact al întregii societăți asupra protecției mediului și valorificării  resurselor naturale.  
 2. Crearea unui sistem informațional național de date care să asigure monitorizarea și  verificarea stării mediului și a resurselor naturale.  
 3. Revizuirea legislației de mediu pentru asigurarea coerenței cu directivele UE.  

Resurse naturale

 1. Aplicarea Strategiei Energetice printr-o combinație de politici care să asigure integrarea de  durată a producției de energie regenerabilă în sistemul național energetic și transformarea  consumatorilor energetici în prosumatori în zonele cu potențial de producție energetică  regenerabilă.  
 2. Implementarea unor indicatori riguroși de evaluare și monitorizare a stării pădurilor prin  aplicarea unor indicatori riguroși și dezvoltarea Inventariului Național Forestier.  

Economie

 1. Legiferarea responsabilă din punct de vedere fiscal-bugetar, așa încât toate legile care  necesită creșterea cheltuielilor să detalieze sursele de venit necesare acoperirii cheltuielilor  suplimentare. Această responsabilitate de legiferare va conduce la evitarea îndatorării  generațiilor viitoare și va permite continuarea obiectivelor de investiții în derulare. 
 2. Conectarea sistematică a universităților tehnice la mediul economic și industrial prin programe de încurajare a cercetării și dezvoltării aplicate și de valorificare a proprietății  intelectuale pe piață.

Infrastructură

 1. Îmbunătățirea densității și accesibilității sistemului de irigații agricole, în vederea asigurării  accesului fermierilor și asociațiilor agricole de mărime redusă la infrastructura necesară  dezvoltării agricole.  
 2. Înnoirea parcului de capacități de generare a energiei electrice prin investiții noi, pentru a  preveni declinul producției naționale și pentru a menține un mix energetic echilibrat și  diversificat, ca drept fundamental al fiecărui stat membru UE.  

Agricultură

 1. Susținerea inovației digitale autohtone pentru dezvoltarea de soluții de agricultură modernă și  de precizie și aplicarea de soluții tehnologice adaptate necesităților agriculturii românești, în  paralel cu susținerea unor centre de competență, colaborare și transfer tehnologic în  agricultură.  
 2. Implementarea unor măsuri de facilitare a procesului de autorizare și înregistrare a  microunităților de procesare a producției primare, puncte gastronomice locale, în strânsă  legătură cu realizarea de programe de educare și formare în profesii necesare organizării și  dezvoltare a fermelor mici.  

Cultură

 1. Strategia sectorială pe termen lung în domeniul culturii și patrimoniului cultural, care să  recunoască cultura și patrimoniul cultural ca fiind obiective de siguranță națională și europeană;  totodată, elaborarea cadrului de operare necesar, astfel încât să se asigure predictibilitatea  evoluției sectorului cultural; în același sens, adoptarea unor politici coerente în domeniu,  conlucrarea cu sectoarele conexe și alocarea de fonduri în mod eficient. 
 2. Crearea cadrului legislativ pentru constituirea de asociații de voluntari pentru salvarea  monumentelor, cât și a unei rețele de laboratoare de restaurare la nivel de centre regionale.  

Educație

 1. Inițierea de centre comunitare de educație la nivel local, care să asigure servicii de educație  formală, non-formală și informală pentru toți membrii comunității: elevi, tineri și adulți. 
 2. Fond național de investiții private în școlile și universitățile publice din România prin  contribuțiile investițiilor private în educație.  

 

Implică-te alături de noi și participă la schimbarea în bine a României. Înscriere