Go to the top

O Românie modernă, dinamică

luni, 25 octombrie 2021
O Românie modernă, dinamică

Plecând de la crezul central al Partidului PLUS, Credem într-o Românie modernă, dinamică  și integrată în societatea globală, care își recunoaște și depășește permanent potențialul.  Credem în valorile comune ale Europei și în rolul nostru de contributor activ la realizarea  idealului european. 

Cred într-o Românie modernă, dinamică și integrată în societatea globală, care își recunoaște  și depășește permanent potențialul. Cred în valorile comune ale Europei și în rolul nostru de  contributor activ la realizarea idealului european. Prin noi și pentru noi, până la sfârșitul  următorului deceniu România va fi o țară a bunăstării durabile, în care calitatea vieții  cetățenilor să fie cu adevărat europeană. 

Cred că România se află în fața unor provocări extraordinare, cărora le vom răspunde hotărât  cu soluții bazate pe viziunea, valorile și principiile noastre politice. Mă angajez să apăr cu  fermitate democrația liberală și cred în principiul egalității în fața legii, în responsabilizarea  politicienilor pentru faptele proprii. Trebuie să valorificăm durabil resursele disponibile, să  investim în infrastructură și în oameni. Numai pe baza unei economii solide pot fi garantate  siguranța personală și cea națională de către un stat al bunăstării colective. Trebuie eliminate  inegalitățile care persistă în societate și să asigurăm șanse echitabile de dezvoltare pentru toți  românii. Vreau să profităm de extraordinarele resurse de inteligență disponibile în România și  să punem tehnologia industrială și digitală în slujba cetățenilor. Trebuie să restabilim  echilibrul demografic, puternic afectat de migrarea masivă a românilor și de fenomenul  natural de îmbătrânire. România poate juca un rol semnificativ în prevenirea accentuării  schimbărilor climatice și în identificarea de mecanisme de adaptare la schimbările care s-au  produs deja. Natura mai este capabilă la noi să furnizeze servicii vitale, trebuie doar să  investim în mod înțelept pentru a o ajuta să ne furnizeze aceste servicii. 

Pentru mine, politica nu este un mod de viață sau doar o formă de a ne realiza personal.  Politica are nevoie de oameni cu competențe dobândite temeinic și demonstrate în practică,  de oameni care înțeleg în profunzime conținutul politicilor publice pe care le promovează și  care își asumă cu maturitate consecințele acestora. Pentru aceste principii și valori m-am  implicat în politică, cred că pot fi puse în aplicare, mă angajez să promovez acest mod de a  face politică, fapt pentru care m-am angajat politic în lupta electorală a alegerilor  Parlamentare.

Inițiative legislative propuse

Mediu  

1. Includerea ONG-urilor de mediu în activitățile de evaluare, proiectare, implementare  și control ca parteneri instituționali, un pact al întregii societăți asupra protecției  mediului și valorificării resurselor naturale.

2. Crearea unui sistem informațional național de date care să asigure monitorizarea și  verificarea stării mediului și a resurselor naturale.

3. Revizuirea legislației de mediu pentru asigurarea coerenței cu directivele UE.

Resurse naturale

1. Aplicarea Strategiei Energetice printr-o combinație de politici care să asigure  integrarea de durată a producției de energie regenerabilă în sistemul național energetic  și transformarea consumatorilor energetici în prosumatori în zonele cu potențial de  producție energetică regenerabilă.

2. Implementarea unor indicatori riguroși de evaluare și monitorizare a stării pădurilor  prin aplicarea unor indicatori riguroși și dezvoltarea Inventariului Național Forestier.

Economie

1. Legiferarea responsabilă din punct de vedere fiscal-bugetar, așa încât toate legile care  necesită creșterea cheltuielilor să detalieze sursele de venit necesare acoperirii  cheltuielilor suplimentare. Această responsabilitate de legiferare va conduce la  evitarea îndatorării generațiilor viitoare și va permite continuarea obiectivelor de  investiții în derulare.

2. Conectarea sistematică a universităților tehnice la mediul economic și industrial prin programe de încurajare a cercetării și dezvoltării aplicate și de valorificare a  proprietății intelectuale pe piață.

Infrastructură

1. Îmbunătățirea densității și accesibilității sistemului de irigații agricole, în vederea  asigurării accesului fermierilor și asociațiilor agricole de mărime redusă la  infrastructura necesară dezvoltării agricole.

2. Înnoirea parcului de capacități de generare a energiei electrice prin investiții noi,  pentru a preveni declinul producției naționale și pentru a menține un mix energetic  echilibrat și diversificat, ca drept fundamental al fiecărui stat membru UE.

Agricultură

1. Susținerea inovației digitale autohtone pentru dezvoltarea de soluții de agricultură modernă și de precizie și aplicarea de soluții tehnologice adaptate necesităților  agriculturii românești, în paralel cu susținerea unor centre de competență, colaborare  și transfer tehnologic în agricultură.

2. Implementarea unor măsuri de facilitare a procesului de autorizare și înregistrare a  microunităților de procesare a producției primare, puncte gastronomice locale, în  strânsă legătură cu realizarea de programe de educare și formare în profesii necesare  organizării și dezvoltare a fermelor mici.

Cultură

1. Strategia sectorială pe termen lung în domeniul culturii și patrimoniului cultural, care  să recunoască cultura și patrimoniul cultural ca fiind obiective de siguranță națională  și europeană; totodată, elaborarea cadrului de operare necesar, astfel încât să se  asigure predictibilitatea evoluției sectorului cultural; în același sens, adoptarea unor  politici coerente în domeniu, conlucrarea cu sectoarele conexe și alocarea de fonduri  în mod eficient.

2. Crearea cadrului legislativ pentru constituirea de asociații de voluntari pentru salvarea  monumentelor, cât și a unei rețele de laboratoare de restaurare la nivel de centre  regionale.

Educație

1. Inițierea de centre comunitare de educație la nivel local, care să asigure servicii de  educație formală, non-formală și informală pentru toți membrii comunității: elevi,  tineri și adulți.

2. Fond național de investiții private în școlile și universitățile publice din România prin contribuțiile investițiilor private în educație.

 

 

Implică-te alături de noi și participă la schimbarea în bine a României. Înscriere