Go to the top

O Românie fără hoție nu e o fantezie.

Hoția s-a umflat pentru că a fost sprijinită politic.

Deci tot politic poate fi distrusă.

Hai s-o distrugem împreună!

Ciobanu Alexandru

Motivarea acestei decizii se bazează pe convingerea că dezvoltarea României şi implicit a judeţului Bacău poate fi realizată doar dacă persoanele care vor ocupa funcţii publice de conducere și de execuție vor avea un înalt grad de responsabilitate, o educație formală și informală care să le ofere un nivel ridicat al cunoștințelor și o experiență profesională în scopul îndeplinirii nevoilor comunității pe care o vor reprezenta. Bineînțeles, printre atributele viitorului parlamentar al Uniunii Salvați România trebuie să se găsească și loialitatea faţă de principiile care stau la baza partidului și de USR însuși.

În acest sens, consider că profilul meu corespunde cerinţelor mai sus amintite. Sunt absolvent al Facultăţii de Administrație Publică din cadrul Şcolii de Naționale de Ştiinţe Politice și Administrative, tot aici am urmat și un masterat în relații internaționale (Analiza şi Soluționarea Conflictelor). De asemenea, am absolvit şi masteratul „Societate, Multimedia, Spectacol” al Centrului de Excelență în Studiul Imaginii din cadrul Universității din București.

Uniunea Salvați România reprezintă partidul politic ideal, un instrument de intervenție pentru dezvoltarea țării noastre, în cadrul constructului european, acolo unde statul de drept, democrația, meritocrația, bunul simţ şi valorile adevărate sunt principii de neîncălcat, iar Parlamentul României, instituția națională, prin intermediul căreia valorile USR pot înlocui nedreptatea, corupția și sistemul de frânare pe care politicienii „vechi” le-au normalizat în ultimii 31 de ani.

O Românie competitivă, o Românie sustenabilă

 

Pentru că atunci când pornește la drum, călătorul trebuie să își fixeze destinația, demersul meu politic are ca obiectiv dezvoltarea sustenabilă a României și se identifică cu valorile și obiectivele Alianței USR-PLUS.  

Cu toate acestea am identificat câteva domenii de intervenție, pentru dezvoltarea cărora voi  munci cu dedicare și măsurile necesare necesare acestui proces. 

Apărarea și întărirea democrației

 1. Alegeri în două tururi.
 2. Vot electronic și prin corespondență.
 3. Ridicarea imunității parlamentare.
 4. Corectarea abaterilor anti-democratice din ultimii 4 ani.
 5. Reprezentarea și apărarea intereselor atât cetățenilor români din diaspora,  cât și a minorităților românești (vorbitoare de limbă română) din  străinătate.
 6. Un buget național care să corespundă direct proporțional intereselor  urgente precum sănătate, educație, infrastructură, stimularea mediului  economic privat, cultură.
 7. Digitalizarea instituțiilor publice prin dotarea acestora cu echipamente  performante, instruirea personalului și crearea de baze de date și platforme  de interacționare cu cetățenii.
 8. Reforma sectorului administrativ prin crearea unui sistem inteligent ce va  face posibil schimbul de informații între cetățeni și stat și între diverse  instituții și departamentele acestora, simplificând astfel birocrația.
 9. Dezvoltarea unei platforme web unde cetățeni să poate comunica cu  parlamentarul lor, să existe posibilitatea de a face sesizări și propuneri  fără a fi nevoie să respecte un orar prestabilit, sau chiar să voteze.
 10. Semnătură electronică pentru funcționarii administrației publice.

Cultură și educație

 1. Bacău, județ fără zone defavorizate cultural, unde fiecare cetățean are  acces la cultură de masă și la cultura postmodernă.
 2. Valorificarea resurselor culturale – elemente de identitate locală și  regională ale județului Bacău – pentru dezvoltare teritorială durabilă și o  calitate ridicată a vieții.
 3. O ofertă culturală care să nu fie concentrată doar în unele dintre orașele  dezvoltate ale României.
 4. Creșterea gradului de finanțare a sectorului cultural local, diminuând  diferențele uriașe dintre marile aglomerări urbane și localitățile mai mici.
 5. Conservarea și promovarea și valorificarea patrimoniului local, material și  imaterial, a nivel european și internațional.
 6. Stimularea finanțării cercetări academice și a implementării acesteia în  produse și servicii care pot fi valorificate cultural și economic.
 7. Restaurarea clădirilor istorice din județul Bacău.
 8. Investirea în capitalul uman prin programe de formare profesională și de  supraspecializare a profesorilor și a trainerilor, cu scopul de a crea  instrumente viabile de reconversie profesională, în contextul economic actual instabil.
 9. Obligația propietarilor de clădiri patrimoniu de a le îngriji, restaura,  inclusiv acele clădiri care se află în propietatea statului. Neîndeplinirea  acestor obligații va conduce la amenzi, sau chiar la confiscarea, sau  scoaterea la licitație a imobilului.

Economie competitivă la nivel european

 1. Finanțarea societăților de succes, conform unei metodologii care va trebui  să țină cont nu doar de sectorul de activitate și de vechimea firmei, ci ne  nevoile pieței și de nivelul de inovație al acestora.
 2. Creșterea competitivității sectorului economic autohton prin crearea de  branduri naționale la care pot adera diverși producători, branduri care vor  beneficia de sprijin național, atât prin finanțări ce vor viza accederea pe  piețe internaționale și participarea la târguri sau în cataloage naționale sau  internaționale, cât și apărarea acestora în fața unei concurențe neloiale.
 3. Stimularea sectorului privat cu scopul de a micșora disparitățile dintre  avantajele angajatului la stat și cel care lucrează în mediul privat, dar și  pentru a micșora procentul economiei negre.
 4. Măsuri de creștere a atractivității României pentru investițiile străine și  condiții pentru acești investitori/ beneficiari, de a păstra locurile de muncă  pentru o perioadă determinată de un angajament legal și de a reinvesti  parte din profit.
 5. Dezvoltarea de proiecte public-private.
 6. Stimularea sectoarelor afectare COVID-19 precum sectorul turistic.

Mediu, ecologie și comunitate

 1. Întărirea luptei pentru protejarea florei și a faunei, a braconajului și a  tăierii ilegale.
 2. Sistem de monitorizare video a drumurilor de acces către păduri, râuri,  lacuri ș.a.m.d., cu scopul descurajării și pedepsirii persoanelor care arunca  ilegal deșeuri, ard diverse materialelor, braconează, taie ilegal, sau  abandonează animale.
 3. Un proces integrat de colectare, reciclare și reintroducere în uz a  gunoiului, iar zonele rurale să beneficieze de un sistem de colectare a  deșeurilor vegetale, astfel încât să împiedicăm arderile ilegale.
 4. Repopularea apelor și a pădurilor cu specii care au dispărut în ultimii ani.
 5. Încurajarea folosirii de materiale ecologice sau „eco-friendly” pentru  construcții, prin scutiri de impozite, sau chiar prin oferirea cu titlu gratuit  a unor proiecte tehnice.
 6. Finalizarea procesului de înființare a DNA-ului Pădurilor.
 7. Aplicarea noilor tehnologii pentru un trai mai bun: „Internet of Things”  (Internetul Lucrurilor)- sisteme integrate de semaforizare, parcări  inteligente, etc., transport public bazat pe energie regenerabilă.
 8. Protejarea, conservarea și valorificarea culturii locale și naționale la nivel  internațional. Astfel, îmi propun ca printre măsurile următorului legislativ  să se numere un program, cu o durată de 6 ani, de restaurare a  principalelor monumente de interes cultural, de asemenea susținerea  antreprenoritatului cultural prin crearea unei legislații care să permită  artiștilor inpendenți să acceseze finanțări.

 

Implică-te alături de noi și participă la schimbarea în bine a României. Înscriere