Go to the top

O Românie fără hoție nu e o fantezie.

Hoția s-a umflat pentru că a fost sprijinită politic.

Deci tot politic poate fi distrusă.

Hai s-o distrugem împreună!

Popescu Gagiu Stefana

Mă numesc Ștefana Popescu Gagiu și am 30 de ani. Sunt mama, soție, prietenă si membru PLUS de la înființarea partidului, pentru că aceasta este schimbarea de viziune pe care o așteptam în politica românească.

M-am bucurat să îmi aduc contribuția în cadrul campaniilor pentru alegerile Europarlamentare, prezidențiale și locale, și să văd că, fiind în stradă, poți face oamenii să înțeleagă că există o alternativă la guvernarea actuală. Rezultatul alegerilor de până acum a arătat munca și dăruirea noastră, a tuturor membrilor PLUS. Sunt tânără, am viziune, curaj și siguranța că împreună putem aduce schimbări majore politicii care se face astăzi.

De-a lungul experienței acumulate în coordonare și organizare de evenimente am interacționat cu o mare diversitate de personalități. Sunt sociabilă, mereu cu zâmbetul pe buze și mă implic în totalitate în proiectele care mă reprezintă. Consider că energia mea, onestitatea, devotamentul, precum și dorința de schimbare ne vor ajuta să fim mai puternici cu fiecare proiect pe care îl vom duce la bun sfârșit împreună!

Tinerii de azi, adulții de mâine

 

Tinerii de azi, viitorii adulți de mâine, constituie forța activă din orice comunitate și agenții de  transformare și inovare a oricărei societăți. De aceea, o politică inteligentă de implicare și susținere a tineretului  pentru a-și clădi un viitor și pentru a-și împlinii aspirațiile în județul în care s-a născut, contribuie la dezvoltarea  durabilă a județului Bacău.

Corupția si incopetența a scăzut drastic încrederea în instituțiile statului și în șansele fiecărui cetățean de  a crește, trăi și îmbătrâni cu demnitate. Ca urmare, avem comunități încă rupte de lume, fără drum sau apă, iar  cei care trebuiau să îi susțină și să-i apere, le-a îngustat accesul la un viitor împlinit. În ultima perioadă, datorită  activării ONG-urilor cu caracter social și de implicare activă a cetățenilor, derapajele acestui sistem au fost  semnalate și sancționate, motivând și stimulând cetățenii de a deveni proactivi. Șansa fiecăruia la o viață de  calitate se traduce prin accesul la servicii sociale de calitate, prin egalitate de șanse și de tratament între  generații, și sprijin instituționalizat simplificat, accesibil și deschis dialogului. Ne dorim să a ducem alături de  noi cetățenii și organizațiile civice cu experiență în diferite domenii pentru a crește nivelul de conștientizare,  implicare și voluntariat.

Domeniile principale de acțiune sunt:

Sănătate

1. Program de evaluare a sănătății populației:

 • Solicitări către autoritățile competente, a situației la zi, precum și a evoluției pe ultimii 5 ani, cu  privire la grupe și zone de risc, programe desfășurate și rezultate obținute.
 • Evaluarea eficienței structurilor de sănătate de către o comisie comună care să cuprindă specialiști  din interior, dar și din exterior.
 • Anchete pe bază de chestionare de satisfacție pentru fiecare sector medical.
 • Stabilirea unor strategii si direcții pentru programe și investiții prioritare, bazate pe opinia unui grup  de specialiști în domeniile de strategii de dezvoltare a sănătății.

2. Crearea unor centre de permanență la nivel de microregiuni, pentru servicii medicale

3. Program ,,Primul ajutor” în fiecare UAT. Crearea unui grup de 5-10 persoane care să fie pregătite pentru a oferi primul ajutor în situații de  urgență, până la venirea cadrelor specializate.

4.Transparentizarea politicii de dezvoltare:

 • Planurile de investiții, sursele de finanțare, bugetele alocate și termenele de execuție să poată fi accesate de către toți cei interesați.
 • Invitarea ONG-urilor pentru a fi parte în stabilirea strategiilor județene, prin participare si expertiza  deținută.
 • Program de prevenție și informare adresat tuturor cetățenilor, cu privire la necesitatea protecției,  prevenției și igienei.

Mediu

 1. Sistem de monitorizare permanentă a calității aerului și a factorilor de mediu în fiecare UAT. Întocmirea  unei hărți a poluării la nivelul județului care să fie monitorizată în timp real (monitorizând aerul și apa)  și care să stea la baza măsurilor de mediu reale ce trebuie luate de organele abilitate (Agenția de Mediu  și Garda de Mediu) pentru menținerea unor indicatori calitativi propice unei vieți normale.
 2. Implementarea cerințelor privind asigurarea obligatorie de spații verzi în jurul noilor construcții,  conform legislației în vigoare.
 3. Program de acțiune privind verificarea și monitorizarea implementării legislației în vigoare și a  strategiilor cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor.
 • Program de acțiune privind informarea cetățenilor cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor.
 • Crearea unui grup de lucru cu toți factorii implicați (CJ, firme contractante, Garda de Mediu, reprezentanți UAT-uri etc.) precum și a ONG-urilor, pentru stabilirea unei strategii comune de lucru  privind acțiunile, monitorizările și evaluările, cu termene precise.
 • Încheierea unui parteneriat pentru schimb de bune practici cu cei din Cluj, urmărind îmbunătățirea  sistemului de management integrat a celulei ecologice numărul 2 Bacău.

4. Program de reabilitare ecologică a cursurilor de râu, conform datelor colectate, analizelor și propunerilor  instituțiilor abilitate împreună cu UAT-urile implicate.

Educație

 1. Proiect pilot, prin dotarea în prima fază a unei clase de școală gimnazială și a unei clase de liceu, pe  termen mediu si lung de învățământ interactiv și informatizat, prin asigurarea bazei materiale specifice:  laptop la fiecare elev, tablă inteligentă și programă adaptata acestui specific.
 2. Proiect de analiză și adaptare a specificului învățământului superior, cerințelor de pe piața de muncă  (atât pentru studiile de licență cât și pentru cel de master).
 3. Proiect de sprijin pentru demararea si autorizarea, pentru susținerea de cursuri specifice online și în  campus (în alte state există sistem de studiu online de la licență până la doctorat). Abia acum ne  confruntăm cu acest sistem și nu pentru că am fi fost convinși că poate fi viabil, ci pentru că am fost  obligați de perioada de pandemie. Conservatorismul nu poate decât să ne țină în loc în domenii care se  vrea a fi dinamice, cum este și cel al învățământului (care trebuie să țină pasul cu economia actuală și nu  cu părerile unor savanți sau academicieni care de multe ori sunt rupți de realitatea în care trăim).
 4. Program de evaluare a nevoilor legate de infrastructură, condiții igienico-sanitare și accesibilitate.
 5. Modernizarea unităților de învățământ, în funcție de nevoile de infrastructură, condiții igienico-sanitare,  accesibilitate și digitalizare, în cooperare cu UAT-urile din județ.
 6. Program de ajutor financiar pentru îmbrăcăminte și rechizite școlare pentru copiii cu risc de abandon sau  aflați în situație materială precară.
 7. Inventarierea și publicarea transparentă a clădirilor în proprietate publică, dar nefolosite și revalorizarea  acestora în centre de activități pentru copii și tineri.
 8.  Susținerea formării continue a cadrelor didactice (prin organizarea unui program amplu de pregătire  „Fiecare profesor contează” de către furnizori multiplii acreditați: ONG-uri educaționale, Universități,  specialiști, Casa Corpului Didactic) cu competențe desfășurate anual, precum și asigurarea participării în  proiecte din mediul de afaceri pe specialitățile cu dinamică foarte mare – tehnologia informației sau  clase de tehnologie. Maparea și evaluarea furnizorilor de programe de formare continuă pentru  profesori.

Tineret

Programe dedicate tinerilor cu oportunități reduse precum:

 1.  Identificarea numărului, profilului și nevoilor specific tinerilor vulnerabili (care provin din centre  de plasament, cu venituri mici, aflați în situații de discriminare, risc de sărăcie sau excludere  socială).
 2. Reintegrarea în sistem a tinerilor care au renunțat la școală și sprijinirea lor pentru recuperarea  decalajelor.
 3. Asistență pentru tinerii cu dizabilități sau copiii instituționalizați (inclusiv după atingerea vârstei  majoratului) și suport pentru o viață independenta. Încurajarea și susținerea participării tinerilor în  proiecte programe și activități pentru voluntariat, mediu, inovație, antreprenoriat, agrement, în  funcție de interese si pasiuni.
 4. Motivarea implicării la toate nivelurile în consilii de tineret, consilii consultative, comunități de  tineri.
 5. Sprijinirea tinerilor din categorii vulnerabile sau cu oportunități reduse.

AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

 1. Program de încurajare a antreprenorilor de a investi în lanțuri scurte de aprovizionare prin care să  comercializeze produsele locale și crearea de piețe de gross funcționale, la nivel de microregiune, a  unor centre de desfacere a produselor locale prin intermediul asociațiilor, care să scurteze lanțul de  aprovizionare în interesul tuturor. Pornindu-se de la condiționarea creditelor și ajutoarelor de  apartenența la o formă de asociere, s-ar putea scurta timpul de așteptare pentru apariția unor rezultate  specifice unei agriculturi moderne în contraponderea a ceea ce avem astăzi specific mai degrabă unei  agriculturi de subzistență. Modernizarea târgurilor și piețelor existente.
 2. Creare unei legături directe între micii producători din mediul rural și consumatorii din mediul urban  prin implementarea unor aplicații, promovări prin websit-uri, turism local ecologic și cultural.
 3. Evaluarea și monitorizarea sistemelor de irigații și investiții in sisteme de irigații moderne care să  utilizeze energii alternative și surse de stocare a apei.
 4. Promovarea produselor locale și a specificului agroalimentar zonal.

ECONOMIE ȘI ANTREPRENORIAT

 1. Sprijinul IMM-urilor printr-un sistem de consultanță activ (specialiști cu expertiză în studii de piață,  recrutare, management), pentru ca afacerile sa devină atât sustenabile, cât și profitabile (deoarece  băncile comerciale lasă astăzi un gol imens pe aceasta piață care ar trebui sa fie dominată de specialiștii  băncilor care acordă credite și constituie o caracteristică a țării noastre și în acelasi timp o necesitate).  Scopul este dezvoltarea unei culturi antreprenoriale și financiare, și creșterea ratei de succes prin sprijin de specialitate a proiectelor și ajutoarelor acordate, care poate fi atins doar dacă proiectele sunt urmărite și sprijinite de experți, de la concepere, implementare până la finalizare. Acum este oferită doar  consultanță financiară, pentru accesarea fondurilor, dar fără sprijin pentru managementul afacerilor.

INFRASTRUCTURĂ ȘI TRANSPORT

 1. Susținerea proiectului centurii ocolitoare a municipiului Bacău.
 2. Susținerea proiectului de autostrada A13.
 3. Susținerea proiectului de Drum Expres către orasul Piatra Neamt, în colaborare cu Consiliul  Județean Neamț.
 4. Modernizarea traseului de cale ferată către judetul Neamț, vizând cu prioritate revitalizarea  economică a orașului Buhuși.

 

Implică-te alături de noi și participă la schimbarea în bine a României. Înscriere