Program USR – National

Amenajare și planificare teritorială

Vom sprijini o planificare teritorială coerentă și sustenabilă a tuturor localităților din județ, cu facilitarea parteneriatelor dintre Consiliul județean și primării, astfel încât să putem oferi băcăuanilor toate condițiile pentru un trai decent.

Economie curată și turism

Viziunea noastră pentru județul Bacău: dezvoltarea industriilor cu valoare adăugată ridicată, a sectorului creativ și a antreprenoriatului local. Vom deveni un județ atractiv pentru companiile tehnologice importante.

Cultura vie

Ne asumăm responsabilitatea de a susține instituțiile culturale prin bugete predictibile și transparente, precum și infrastructura culturală. Moldova e un loc al tradițiilor care trebuie promovate.

Educație, tineret, sport

Ne asumăm elaborarea unui plan pentru centrele școlare, cu obiective pe termen scurt, mediu și lung, privind lucrări de investiții/renovare infrastructura, dotări necesare, cabinete de specialitate, resursă umană necesară.

O administrație reformată

Pornim reforma unei bune administrări, deschizând Consiliul Județean Bacău spre nevoile fiecărui locuitor din județ, fiecărei primării și fiecărui investitor. Astfel, reducem birocrația și corupția.

Mediu si resurse naturale conservabile

Vrem ca Bacăul să fie un județ care se respectă și își respectă locuitorii, prin grija față de un mediu cât mai puțin poluat și cât mai verde, prin gospodărirea responsabilă a resurselor naturale.

Protecție socială

Scopul nostru este să diminuăm inegalitățile și să îmbunătățim viața băcăuanilor prin sisteme de protecție socială bine gândite.

Sănătate

Dorim să asigurăm îmbunătățirea și continuitatea asistenței medicale în județul Bacău prin servicii prompte și dotări de calitate.

Transport și mobilitate

Drumurile bune constituie in orice infrastructură baza dezvoltării economice și a siguranței rutiere. Venim și cu soluții eficace pentru transportul în județ.