Educație, tineret, sport

Ne asumăm elaborarea unui plan pentru centrele școlare, cu obiective pe termen scurt, mediu și lung, privind lucrări de investiții/renovare infrastructura, dotări necesare, cabinete de specialitate, resursă umană necesară.